Handelsbetingelser

Aftenstjerner APS
Hermodsvej 5b
Mail :mail@aftenstjerner.dk
CVR : 43660098
Du er altid velkommen til at ringe til os på : +45 22 20 90 50
Kontoret har åbent mandag – fredag 9.00 – 16.00

 

Leveringstid

Almindelige (ikke-specialdesignede) produkter sendes afsted fra vores lager i Danmark hver tirsdag og torsdag.

Specialdesignede bøger med personlig titel produceres på Bogbinderiet ved bestilling og det tilstræbes at de sendes ud senest 7 dage efter bestilling, men der kan forekomme forsinkelser ved eks. ferie el.lign..

Hvis bogen skal leveres inden for et nærmere bestemt tidsrum eller inden en bestemt dato, bedes du kontakte Aftenstjerner ApS, inden du afgiver din bestilling. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at din bog når frem i tide.

Vi sender alle vores ordrer med GLS.

Levering til GLS pakkeshop koster kr. 39,- (Fragtfrit v/ ordrer over kr. 499,-)
Levering til privatadresse koster kr. 49,- (Uanset ordrens beløb og størrelse)

Vi ønsker at give dig den allerbedste service, og gør alt for at kunne levere fra dag til dag. Alle ordrer afsendes indenfor 1-3 dage fra købsdato.

Forsendelse

Specialdesignede bøger sendes til nærmeste posthus eller pakkeboks direkte fra vores Bogbinderi på Als. Forsendelse af specialdesignede produkter er uden meromkostning for kunden, med mindre andet angives ved købets gennemførelse.

 

Produktinformation og -ændringer

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Aftenstjerner ApS skriftligt henvises hertil. Aftenstjerner ApS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber.

 

Håndlavet kvalitet

Vores produkter er håndindbundne: Alle bøger og æsker er trykt og indbundet i hånden på Bogbinderiet, og det betyder at de ikke er perfekte. Hver enkelt bog og/eller æske vil have sit helt eget unikke særpræg, og der kan af denne grund også forekomme mindre skønhedsfejl; bl.a. mindre limrester, afvigelser i teksturen på papiret m.m.

Ved bestilling af en bog accepterer kunden disse kvalitetsbetingelser og kan ikke af denne grund gøre reklamationsretten eller et erstatningsansvar gældende.

 

Refusionspolitik

Særligt vedr. bestilling af specialdesignede bøger (eks. notesbog og gæstebog med personlig titel): Køb af specialdesignede bøger hos Forlaget Fortæl er ikke omfattet af fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven, idet der er tale om levering af varer, som er fremstillet efter Købers specifikationer, og som har fået et tydeligt personligt præg. Disse varer modtages ikke retur.

 

Mangler og reklamation

Ved levering skal Køber hurtigst muligt undersøge den modtagne bog for fejl og mangler.

Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber inden for rimelig tid, efter manglen er eller burde være opdaget give Aftenstjerner ApS besked herom med angivelse af, hvori manglen består. I forbrugerforhold er en reklamation, givet inden to måneder efter, at man har opdaget manglen, altid rettidig.

Efter Aftenstjerner ApS valg vil mangler ved det solgte blive i første omgang afhjulpet, eller omleveret. Hvis disse foranstaltninger ikke kan gennemføres ud fra de aktuelle omstændigheder eller fordi det vil påføre os uforholdsmæssige omkostninger, vil der kunne gives et afslag i købesummen eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber hvis manglen er væsentlig.

Har Køber ikke inden 2 år efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel over for Aftenstjerner ApS , kan Køber ikke senere gøre den gældende.

Forandring af, eller indgreb i, bogen efter modtagelse, herunder forsøg på at rette op på en evt. fejl eller mangel uden Aftenstjerner ApS samtykke, fratager Aftenstjerner ApS for ethvert ansvar og enhver forpligtelse i henhold til denne bestemmelse.

Der ydes ikke nogen form for garanti på bestilte bøger, æsker eller leverede ydelser.

 

Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører Aftenstjerner ApS opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Aftenstjerner ApS erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Aftenstjerner ApS er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Aftenstjerner ApS er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

 

Force majeure

Aftenstjerner ApS er ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger uden for Aftenstjerner ApS kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Fortæl samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

 

Produktansvar

For produktansvar hæfter Aftenstjerner ApS og/eller er Aftenstjerner ApS ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Aftenstjerner ApS , hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Aftenstjerner ApS ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

 

Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Byretten i Århus under anvendelse af dansk ret.